Recent Posts

» 25.01.2019

Cho đến ngày hôm nay, trọng tâm chính của các nhóm mua là, dễ hiểu, trong việc giúp các nhà bán lẻ thành viên có được mức giá bán buôn […]

» 19.12.2018

Trong trường hợp đó, thì hôm nay là khoảnh khắc may mắn của bạn. RBC Capital Thị trường lưu ý rằng nó không dự đoán ECB sẽ quá tích cực […]